WYCHOWAWCZA MĄDROŚĆ

Zaufania nie moż­na nakazać ani wymusić, rozwija się ono w wyniku mądrej i odpo­wiedzialnej miłości rodziców. Miłości, która obejmuje nie tylko pra­wa dziecka, ale także jego obowiązki; nie tylko obowiązki rodziców, ale też ich prawa. W tym prawo do decydowania o dziecku w waż­nych sprawach. Wychowawcza mądrość na tym polega, aby decyzje rodziców były przemyślane, a także omówione z dzieckiem. Nawet jeżeli ar­gumenty rodziców nie w pełni je przekonają, to jednak stwarzają szansę, że „coś z nich pozostanie w pamięci”. I jakkolwiek dorasta­jące dzieci się buntują, reagują negatywizmem, „robią po swojemu” to jednak słowa rodziców mają wpływ na ich postępowanie. I to często większy, niż może się rodzicom wydawać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzę własną firmę budowlana w Szczecinie, bloga założyłam, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z zakresu budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)