TŁUMIENIE SWOJEJ AKTYWNOŚCI

Jednak częściej jest tak, że dzieci sytuacyjnie zahamowane to dzie­ci, które w pewnych okolicznościach musiały tłumić swoją aktyw­ność, swoją radość działania czy poznawania. I teraz w podobnych sytuacjach są ostrożne i nieufne. Jakie to mogły być sytuacje? Podzieliłabym je na dwie katego­rie: w domu i poza domem. W domu zachodzą niekiedy okoliczno­ści, które można określić jako „odbierające odwagę”. Kiedy dziecko jest krytykowane, ograniczane w swojej ciekawości życia, wycisza­ne z nadmiaru energii; kiedy przy autorytarnym stylu wychowa­nia oczekiwane jest od niego bezwzględne posłuszeństwo, a każde „wychylenie się” jest ganione; kiedy duże zaangażowanie zawodo­we rodziców powoduje, że dziecko żyje na marginesie rodziny i nie dowierza istnieniu obszarów własnej swobody — wtedy mogą po­wstawać „wyspy nieufności” lub nieufność uogólniona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzę własną firmę budowlana w Szczecinie, bloga założyłam, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z zakresu budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)