STOPNIOWA POPRAWA STANU ZDROWIA

Opis fragmentu jej terapeutycznego oddziaływania dotyczył tego, jak Franny swoim długim, miękkim włosem delikatnie muska cia­ło chorego dziecka, potem długo liże jego dłoń, na której fizjotera­peutka położyła smakołyk. To opisane w liście dwuletnie dziecko, mające uszkodzony kręgosłup, może poruszać tylko główką i tro­szeczkę dłońmi. Na dotyk Franny reaguje lekkim uśmiechem i bla­skiem oczu. Lekarze, na podstawie doświadczeń z innymi dziećmi, spodziewają się stopniowej poprawy jego stanu zdrowia. Oczywiście, dogoterapia nie zastępuje żadnego innego rodza­ju szpitalnej terapii, ale uzupełnia je. Ważne jest to, że okazuje się zdumiewająco skuteczna. Wprawdzie spośród terapii z wyko­rzystaniem zwierząt bardziej od dogoterapii, i to także u nas, roz­powszechniła się hipoterapia, czyli terapia wykorzystująca różno­rodny kontakt z koniem (przytulenie się do niego, położenie się na koniu, jazdę na nim).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzę własną firmę budowlana w Szczecinie, bloga założyłam, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z zakresu budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)