ŚRODOWISKO RODZINNE UCIEKINIERÓW

W badaniach analizie poddawano środowiska rodzinne ucieki­nierów i stwierdzono, że nie uciekają z domów dzieci mające bliską więź uczuciową choćby tylko z jednym z rodziców. Gdy członkowie rodziny wzajemnie okazują sobie szacunek i darzą się zaufaniem, wówczas trudne problemy są rozwiązywane w sposób konstruktyw­ny, a nie ucieczkowy. Oprócz ucieczek natury fizycznej są też uciecz­ki psychiczne, które zazwyczaj poprzedzają opuszczenie domu, peł­niąc funkcję sygnałową. Rodzice, a także inni opiekunowie powinni pamiętać, że młodzi ludzie uciekają nie tylko z niezadowolenia, „od” czegoś, ale często także „ku” czemuś. Tym czymś może być przygoda, ale także na­dzieją. A nadzieja bywa różna, bo różna jest będąca u jej podstaw siła, wielkość oraz rodzaj pragnienia. Niekiedy jest to tylko nadzie­ja na dobre słowo, uśmiech i czas poświęcony dziecku. Jeżeli jest właśnie tak, to ucieczka często kończy się u babci. Jednak nie za­wsze ma tak szczęśliwe zakończenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzę własną firmę budowlana w Szczecinie, bloga założyłam, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z zakresu budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)