PRZEJAWIANIE NIEŚMIAŁOŚCI

Jednak bywa i tak, że rodzice nazbyt witalni, pełni inicjatyw, na­rzucający dziecku swoje wybory bez uwzględniania jego własnych pragnień, przyczyniają się do zahamowań i bierności dziecka. Bo skoro rodzice wiedzą lepiej, to po co samemu się wysilać… Dziecku zahamowanemu można pomóc nie słowami, ale umoż­liwiając mu przeżywanie ciekawych zdarzeń. W relacjach z nim należy odwoływać się do jego pozytywnych właściwości i wzmac­niać je pochwalą oraz nagrodą. Małymi krokami budować zaufa­nie dziecka do samego siebie, okazując radość z każdego najmniej­szego sukcesu. Natomiast w stosunku do wszystkich dzieci przejawiających nie­śmiałość jakiegokolwiek rodzaju szczególnie ważne jest to, co my­ślą o sobie i o świecie. Nawyki myślenia kształtują się od początku rozwoju, a wraz z nimi samoocena oraz optymistyczny lub pesymi­styczny sposób wyjaśniania zdarzeń. Myślenie dzieci rozwija się po­przez działanie. Należy więc postawić na ich aktywność i samodziel­ność, aby nie tonęły w opiekuńczych ramionach rodziców. Te mają być oparciem, mają być łodzią, a nie niszczącą falą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Pracuje w branży budowlanej od kilkunastu lat, od 5 lat prowadzę własną firmę budowlana w Szczecinie, bloga założyłam, aby dzielić się z Wami ciekawymi i przydatnymi informacjami z zakresu budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)